Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 września 2023 r. 

 

Wszystkie zobowiązania można regulować na indywidualny rachunek bankowy zawarty w decyzji wymiarowej bądź ogólny rachunek WBS 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001.

Więcej informacji o podatkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Jonkowo w pokojach  nr 1  i nr 2  lub pod numerem telefonu 89 670 69 11 – nr wew. 32, 60 bądź 61.

Uwaga! Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów wysłanego upomnienia w kwocie 16,00 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.