Gmina Jonkowo podpisała umowę ze spółką PGG Paliwa Sp. z o. o. na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Prosimy czekać na informację od koordynatora ds. dystrybucji o możliwości zakupu.

 

Gmina będzie sprzedawała węgiel za pośrednictwem składu węgla Pana Mirosława Kruk, przy ul. Lipowej 51 w Jonkowie.

Cena: 2000 zł brutto za tonę.

Płatności będą dokonywane przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy, następnie po otrzymaniu informacji o wystawionej fakturze i odbiorze jej w Gminie Mieszkańcy będą odbierać węgiel w składzie.