Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu serdecznie dziękują Pani Teresie Pralicz za poświęcony czas i zaangażowanie w nieodpłatne doręczenie decyzji podatkowych w ramach pełnionej funkcji Sołtysa.