Dnia 19.09.2017r. została podpisana kolejna umowa w ramach projektu „Bezpieczny MOF”, tym razem na dostawę pojazdu rozpoznania, w ramach zadania: Zakup Mobilnego Centrum Kierowania. Dostawcą przedmiotu zamówienia będzie olsztyńska firma Auto Serwis Sikorski sp. jawna, która ma 100 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

Mobilne Centrum Kierowania umożliwi prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania zaplanowano zakup 2 pojazdów: rozpoznania oraz dowodzenia i łączności wyposażonego między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Zadaniem pojazdu rozpoznania będzie stworzenie możliwości dokładnego rekonesansu obszaru oddziaływania zdarzenia i jego ewentualnego wpływu na środowisko oraz z poziomu  pojazdu dowodzenia i łączności podejmowanie decyzji odnośnie skierowania właściwych służb w określone miejsce celem zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia.

W rezultacie Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny mobilny system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego systemu o unikalnej funkcjonalności.Ogłoszenie przetargu na dostawę drugiego pojazdu - dowodzenia i łączności, zaplanowano jeszcze w tym roku.Inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony