Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej czwartej (LXIV) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 30.05.2023 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Giedajty (działka o nr. ewidencyjnym 89, obręb Giedajty) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (nr ewidencyjny 79/8, obręb Stękiny) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr ewidencyjny 90/2 oraz część działki 86, obręb Stękiny) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.