Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 9.12.2022 r. (piątek) , które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 13:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania za III kwartał 2022 r.
  5. Przyjęcie protokołu nr 12/2022 z dnia 28 października 2022 r.
  6. Zamknięcie posiedzenia.