Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie. W trakcie posiedzenia Komisji odbędzie się wyjazd w teren w celu dokonania wizji lokalnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dz. nr 24/43 o pow. 200m2, obręb Giedajty.
 4. Zaopiniowanie podaniaw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, dz. nr 243/4 o pow. 135m2, obręb Łomy.
 5. Zaopiniowanie podaniaw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na dz. nr 39/26 i 38/1, obręb Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, części dz. nr 230/11 o pow. 16,3m2, obręb Łomy.
 7. Zaopiniowanie podania Pana Jacka Wojciechowskiego dotyczącego sprzedaży dz. nr 108/2, obręb Nowe Kawkowo.
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, dz. nr 131/6 o pow. 118m2, obręb Giedajty.
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jonkowo dz. o nr 64/67, 64/73, 64/76, 64/77, 64/78, 64/85, 64/86, 64/87 obręb Giedajty.
 10. Zaopiniowanie ponowne podania w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek o nr 64/88, 64/94, 64/95, 64/96 obręb Giedajty.
 11. Zaopiniowanie ponowne podania w sprawie sprzedaży działki o nr 40/4 o pow. 433m2, obręb Godki.
 12. Zaopiniowanie ponowne podania w sprawie sprzedaży dz. nr 51, obręb Nowe Kawkowo.
 13. Zaopiniowanie ponowne podania w sprawie zakupu części dz. nr 201/28, obręb Gutkowo.
 14. Przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich komisji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie ma możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Komisji. Ewentualne pytania czy wnioski prosimy kierować do Sekretariatu Rady Gminy.