Przewodniczący Komisji Gospodarki, Marek Aszkiełowicz, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 10 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Jonkowie, z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej procedowanych spraw, Komisja będzie pracowała w terenie zgodnie z porządkiem posiedzenia.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie i wskazanie przebiegu dzierżaw działki numer ewidencyjny 200/5 obręb Wołowno.
  5. Zaopiniowanie podania w sprawie zakupu części drogowej działki gminnej (nr ewidencyjny 141 obręb Szałstry, pow. 0,0300 ha)
  6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zakupu dzierżawionej działki gminnej. (działka nr 31/4, obręb Gutkowo).
  7. Zaopiniowanie podania w sprawie urządzenia drogi gminnej w przypadku negatywnej opinii prośba o wykupu drogi gminnej (nr ewidencyjny 262, obręb Mątki).
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.