Baner z flagą Unii Europejskiej z lewej strony i logo Leader, Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z prawej strony

 

Operacja pt.: „Modernizacja i doposażenie gminnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jonkowo i Wrzesina” współfinansowana ze środków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 113 655,00 zł

 

Cel ogólny:

Celem operacji jest zwiększenie dostępności mieszkańców miejscowości Jonkowo i Wrzesina do infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej aktywność ruchową i aktywne formy wypoczynku poprzez doposażenie obiektów w urządzenia i wyposażenie. Projekt zostanie zrealizowany w okresie maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.