Baner z flagą Unii Europejskiej z lewej strony i logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z prawej strony

Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Data podpisania umowy: 13 marca 2019r.
Wartość projektu: 5 000 012,80 zł
Refundacja: 3 000 000,00 zł

 

Celem operacji jest budowa ok. 1,903 km drogi gminnej łączącej miejscowość Mątki z drogą powiatową będącą głównym dojazdem do Olsztyna.

Wynikiem realizacji inwestycji będzie jest poprawa warunków życia mieszkańców, dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. Inwestycja bierze swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1368N w miejscowości Mątki a kończy się na drodze powiatowej Nr 1203N. Drogę gminną projektuje się w śladzie istniejącej drogi bitumicznej z poszerzeniami pasa drogowego w celu poprawy parametrów technicznych drogi. Budowa drogi gminnej jest konieczna ze względu na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu, prawidłowego odwodnienia oraz obsługi komunikacyjnej przyległych terenów.