Baner zawierający flagę i godło Polski oraz logo programu polski ład.

 

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach uzbrojenia terenu pod przyszłe osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Jonkowo. W ramach inwestycji wybudowany będzie wodociąg o średnicy 110 i 90 mm o łącznej długości ok 710 mb, kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm i długości około 640 mb, kanalizacja tłoczna o średnicy 90 mm i długości ok. 185 mb oraz 11 przyłączy do kanalizacji sanitarnej i przepompownia ścieków. 

Wartość inwestycji: 937 649,02 zł 

Wartość dofinansowania: 890 766,57 zł