grafika przedstawiająca schematyczną postać ludzką na tle figur geometrycznych oraz napis: dostępna przestrzeń publiczna.Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dostosowanie Urzędu Gminy w Jonkowie

Umowa nr PPA/000008/14/D zawarta w dniu 24.11.2023 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu: Moduł: A:  likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Termin realizacji projektu: 24.11.2023 r. - 30.06.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 72 454,40 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Jonkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym również z niepełnosprawnościami.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

  • przebudowę dwóch łazienek w budynku Urzędu,
  • montaż 2 szt. planów tyflograficznych (na parterze i piętrze budynku),
  • montaż 30 szt. tabliczek w alfabecie Brailla’e przed wejściami do pokoi.