Z powodu wzmożonego zagrożenia zarażania koronawirusum, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne interesantów i naszych pracowników, ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wprowadza do odwołania – poniższe środki ostrożności:

  1. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze w Ostródzie i w Rudnie. Zaleca się załatwianie spraw za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (adresy mailowe, telefonicznie)
  2. Zwracamy się z prośbą, aby mieszkańcy przywozili odpady na PSZOK tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.
  3. Przypominamy o stosowaniu ogólnie przyjętych zasad higieny tj. myciu rąk, unikaniu bliskich kontaktów czy nie dotykaniu bez uzasadnionej potrzeby przedmiotów i wyposażenia.

Natomiast od dnia 19 marca 2020r. do odwołania zostają zamknięte punkty PSZOK

  1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnie, Rudno 17, 14-100 Ostróda;
  2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Iławie, ul. Komunalna 1, 14-200 Iława;
  3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Półwsi, Półwieś 26A, 14-230 Zalewo;
  4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipowcu, Lipowiec 53D, 13-306 Kurzętnik.

źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Rudnie

Treść komunikatu (plik PDF, rozmiar: 239 kB)