Firma Budimex S.A informuje, że w okresie od 18.01.2023 r. do 30.06.2023 r., nastąpi przebudowa obiektu M2 na strudze Trojańskiej, w wyniku czego mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym.