Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Jonkowo za pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie tabletki zawierające jodek potasu.

 

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

 

Punkty wydawania tabletek z jodkiem potasu na terenie Gminy Jonkowo

  1. Szkoła Podstawowa w Jonkowie, ul. ks. Jana Hanowskiego 29 dla miejscowości: Jonkowo, Łomy, Garzewko, Mątki, Kajny, Wilimowo, Gutkowo, Polejki, Węgajty
  2. Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, Wrzesina 43 dla miejscowości: Wrzesina, Stękiny, Porbady, Godki, Giedajty, Warkały, Szelągowo
  3. Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie, Nowe Kawkowo 25 dla miejscowości: Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo, Pupki, Szałstry, Gamerki Wielkie, Gamerki Małe, Wołowno, Bałąg
  4. NZOZ im. L. Rydygiera w Jonkowie, ul. Lipowa 11 – punkt ogólny 

 

Ważne!

Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji – wydawanie zostanie uruchomione dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego. O rozpoczęciu akcji jodowej informować będą środki masowego przekazu, komunikaty na gminnych stronach internetowych, komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.