Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 8:30 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży działki o nr ewid. 40/4, obręb Godki, pow. 433m2.
 4. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 129/1 o pow. 15 m2, obręb Wrzesina.
 5. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 129/1 o pow. 15 m2, obręb Wrzesina.
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 475/33 o pow. 576m2, obręb Jonkowo.
 7. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na działkach nr ewid. 39/26 i 38/1, obręb Jonkowo.
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na działce nr ewid. 161/8, obręb Jonkowo.
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na działalność ośrodka.
 10. Zaopiniowanie podania w sprawie wykupu działki nr ewid. 166/5, obręb Jonkowo w celu utworzenia parkingu.
 11. Zaopiniowanie kolejnego podania w sprawie przejęcia działek nr ewid. 91/61, 91/63, 91/64, obręb Warkały tytułem rozliczenia płaty adiacenckiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji proszę kierować do sekretariatu Rady Gminy.