Przewodniczący Komisji Statutowej, Bartłomiej Kolasa, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 8:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Opracowanie propozycji do zmiany Statutu Gminy Jonkowo.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji proszę kierować do sekretariatu Rady Gminy.