Skoroszyt leżący na stole i napis ogłoszenie.

Urząd Gminy Jonkowo informuje, iż w związku ze stanem epidemicznym, skutkującym wprowadzeniem na terenie całego kraju „strefy czerwonej” od dnia 24.10.2020r, odwołuje się zebranie wiejskie zwołane na podstawie „Zarządzenia Nr 103/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 05 października 2020 w sprawie wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej wsi Nowe Kawkowo”.

Kartka papieru, pióro do pisania, okulary i napis: ogłoszenie

Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego – umowa na czas określny (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

Napis ogłoszenie. W tle postać siedząca przy stole i pisząca na kartce.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.

Bele siana, u góry logo Centralnego Biura Spisowego

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.