Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Jonkowo

Urząd Gminy Jonkowo składa się z tzw. jednostek organizacyjnych, to znaczy referatów, biur i samodzielnych stanowisk, które wykonują przypisane im zadania. Zasady funkcjonowania, struktura, zadania wspólne oraz szczegółowe zakresy działania poszczególnych jednostek są określone w Regulaminie Organizacyjnym nadanym w formie zarządzenia przez Wójta Gminy Jonkowo.

Szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, formularze elektroniczne oraz informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Referaty i stanowiska.

Urząd Gminy w Jonkowie jest beneficjentem programu: Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta, który umożliwia korzystanie z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Dzięki tej usłudze można załatwić wiele spraw urzędowych za pomocą Internetu.

 

Sprawdź także: