Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 15:45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z wezwaniem do niezwłocznego usunięcia samowoli budowlanej w sprawie Pa ństwa Władysławy i Andrzeja Wróbel.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwalenia uchwały o równości obywateli.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamkniecie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji proszę kierować do sekretariatu Rady Gminy.