Sołtys wsi Wrzesina w dniach: 4 lutego 2022 r. (piątek) w godzinach 19:00-20:00 oraz 5 lutego 2022 r. w godzinach 10:00-11:00 będzie pełnił dyżur w sali przy OSP Wrzesina w celu odbioru przez mieszkańców decyzji podatkowych na 2022 rok.