Gmina Jonkowo 27.10.2020 r. przekazała szkołom pierwsze laptopy z drugiego unijnego projektu pn. „Zdalna szkoła+”.

Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski, logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

Dyrektor szkoły, której przekazano sprzęt wypożyczy go nauczycielom i uczniom, ponieważ zgodnie z projektem beneficjentami ostatecznymi powinni być nauczyciele i uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+), którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Ponadto Gmina Jonkowo wnioskowała o zgodę na wykorzystanie powstałych oszczędności, które uzyskała w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty dostawcy z przeprowadzonego zapytania ofertowego. Dzięki zgodzie operatora w najbliższym czasie zakupionych zostanie jeszcze 8 dodatkowych laptopów ze słuchawkami i oprogramowaniem, które w efekcie końcowym wypożyczone zostaną naszym uczniom do domów.