W związku ze stwierdzonym przypadkiem COVID-19 u pracownika Żłobka Publicznego w Warkałach od dnia dzisiejszego do 1 listopada włącznie w/w placówka zostaje zamknięta.

W związku ze stwierdzonym przypadkiem COVID-19 u jednego z dzieci w Przedszkolu w Jonkowie, jesteśmy zmuszeni do zamknięcia od dnia dzisiejszego do 1 listopada włącznie jednej z grup. Obowiązkowa kwarantanna większości pracowników w/w placówki zmusza nas również do zamknięcia całego przedszkola od poniedziałku 26 października do 1 listopada włącznie.