Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, iż w związku z możliwością pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, na terenie Gminy Jonkowo. prowadzona będzie inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Udokumentowane koszty utylizacji odpadów będą kwalifikowane w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r.

Osoba składająca deklarację odpowiedzialna będzie do poniesienia własnych kosztów finansowych związanych z dowozem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie w terminie ustalonym przez Zakład.

Zainteresowane osoby prosimy o przekazywanie informacji o ilości ww. odpadów według załączonego wzoru deklaracji, do dnia 10 grudnia 2019 r. Informacje powyższe można przekazywać sołtysom lub pracownikom w Urzędzie Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 w Jonkowie codziennie w pokoju nr 16a; także drogą elektroniczną pod adres e-mail: sekretariat@jonkowo.pl, srodowisko@jonkowo.pl

Informacje udzielane są pod numerami telefonów: 89 670 69 17

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej BIP Gminy Jonkowo: www.bip.jonkowo.pl/74/Ochrona_srodowiska/