Dziś jest , r.
giweather joomla module

Z końcem sierpnia br. zakończyły się prace przy projekcie pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Giedajtach i Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo.

Wykonanie zadania pn.: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo możliwe stało się dzięki pozyskaniu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Prognoza i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa.

W ramach pierwszego etapu wykonano ponad 2 km sieci wodociągowej oraz ponad 4 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowano także główną przepompowinię ścieków na osiedlu w Giedajtach oraz 4 przepompownie przydomowe. Całość została podłączona do oczyszczalni ścieków w Jonkowie. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą 2 032 114, 14 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 1 492 587, 83 (ponad 73%).

Najprawdopodobniej już w czerwcu pierwsi mieszkańcy będą mogli przyłączać się do nowowybudowanych sieci: wodnej i kanalizacyjnej.

RPO

 

16 grudnia 2011 r. podpisano w Urzędzie Gminy w Jonkowie umowę na wykonanie kanalizacji w Łomach i Garzewku oraz połączenie tych miejscowości z jonkowską oczyszczalnią ścieków.

31 sierpnia 2011 r. zakończono pierwszy etap modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Giedajtach.

W środę 8 czerwca 2011 r. w Hotelu Park w Olsztynie podpisano umowę finansową na rozbudowę i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łomy i Garzewko.

Ruszyły prace nad kolejnym etapem rozbudowy sieci wodno-ściekowej w Gminie Jonkowo w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo.