Dziś jest , r.
giweather joomla module

Gmina Jonkowo ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych. Potencjalni wykonawcy na składanie ofert mają czas do 28 czerwca 2018 r. 

W środę 30 maja br. umowa na budowę ronda została podpisana!

Po zimowej przerwie trwają kolejne prace przy budowie drogi Gościnnej w Gutkowie łączącej drogę wojewódzką 527 z ul. Kresową w Olsztynie aż do węzła kudypskiego na drodze krajowej nr 16.

Piątego kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wójt Wojciech Giecko podpisał porozumienie w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 527 i drogi powiatowej nr 1203N. 

W dniu 19 grudnia w imieniu gminy Jonkowo, wójt Wojciech Giecko podpisał umowę na modernizację ul. Spacerowej w Jonkowie, na odcinku od wjazdu na Orlik do ul. Lipowej.

W piątek 29 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w imieniu Gminy Jonkowo i Powiatu Olsztyńskiego wójt Wojciech Giecko, przy kontrasygnacie Marzeny Górskiej - Skarbnika Gminy Jonkowo, podpisał umowę  pt. "Poprawa ekomobilności miejskiej na terene Gminy Jonkowo". Ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowę podpisali: Wicemarszałek Miron Sycz oraz Członek Zarządu Marcin Kuchciński. Umowa podpisana została w obecności Janiny Tyburskiej - sołtysa Godek, Jerzego Kurka - sołtysa Porbad oraz Reinolda Goerigk - sołtysa Węgajt.