Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 19 grudnia w imieniu gminy Jonkowo, wójt Wojciech Giecko podpisał umowę na modernizację ul. Spacerowej w Jonkowie, na odcinku od wjazdu na Orlik do ul. Lipowej.

W piątek 29 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w imieniu Gminy Jonkowo i Powiatu Olsztyńskiego wójt Wojciech Giecko, przy kontrasygnacie Marzeny Górskiej - Skarbnika Gminy Jonkowo, podpisał umowę  pt. "Poprawa ekomobilności miejskiej na terene Gminy Jonkowo". Ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowę podpisali: Wicemarszałek Miron Sycz oraz Członek Zarządu Marcin Kuchciński. Umowa podpisana została w obecności Janiny Tyburskiej - sołtysa Godek, Jerzego Kurka - sołtysa Porbad oraz Reinolda Goerigk - sołtysa Węgajt.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn.: "Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenie drogi wojewódzkiej nr 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" i przekazaniem w dniu 23.08.2017 r. terenu budowy firmie SKANSKA, wszelkie skargi dotyczące stanu nawierzchni dróg i objazdów obejmujących zmianę organizacji ruchu należy zgłaszać do:

Firma "SKANSKA" S.A. jako generalny wykonawca robót budowy ciągu trzeciorzędnych ulic: Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza, a także odcinka drogi w gminie Gietrzwałd, które będą stanowiły łącznik drogi wojewódzkiej nr 527 z drogą krajową nr 16 informuje, że w nocy z 1 na 2 września 2017 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. ul. Żurawiej i ul. Kordeckiego.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej ocenie wniosku w ramach projektu "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo".

Trwają prace przy budowie świetlicy w Wołownie. Firma Ogólnobudowlana POR-BUD - Marek Porbadzki z Giedajt jest obecnie na etapie realizacji poszycia dachowego.