Dziś jest , r.
giweather joomla module

W piątek 29 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w imieniu Gminy Jonkowo i Powiatu Olsztyńskiego wójt Wojciech Giecko, przy kontrasygnacie Marzeny Górskiej - Skarbnika Gminy Jonkowo, podpisał umowę  pt. "Poprawa ekomobilności miejskiej na terene Gminy Jonkowo". Ze strony Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowę podpisali: Wicemarszałek Miron Sycz oraz Członek Zarządu Marcin Kuchciński. Umowa podpisana została w obecności Janiny Tyburskiej - sołtysa Godek, Jerzego Kurka - sołtysa Porbad oraz Reinolda Goerigk - sołtysa Węgajt.

20171004 01W ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Jonkowo wykonanych zostanie szereg inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wartość projektu zamyka się kwotą 19 698 544,71 zł. Z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 wynosi 16 660 000,00 zł tj. 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Zgodnie z podpisaną umową prace rozpoczną się w marcu przyszłego roku a rozlicznie finansowe inwestycji nastąpi do końca 2019 r.

Więcej informacji o zakresie projektu "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo" w biuletynie gminnym "Z Rady i Urzędu" na stronach 1 i 4 >>

GALERIA ZDJĘĆ >>

 

20171004 03