Dziś jest , r.
giweather joomla module

Gmina Jonkowo ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych. Potencjalni wykonawcy na składanie ofert mają czas do 28 czerwca 2018 r. 

Więcej informacji o projekcie, w ramach którego modernizowane będą na terenie naszej gminy drogi gminne i powiatowe znajduje się TUTAJ >>

Ogłoszenie o przetargu oraz dokumenty przetargowe dostępne są TUTAJ >>

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 -„Efektywność energetyczna" Działania 4.4. „Zrównoważony transport miejski" Poddziałania 4.4.1- „Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)"