Dziś jest , r.
giweather joomla module

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Jonkowo wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanych funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności na rzecz swoich sołectw. 

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko     Przewodniczący Rady Gminy - Sławomir Wydymus

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza na szkolenie gminne pt.: "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w roku 2015 ze szczególnym uwzględnieniem nowych elementów płatności". Szkolenie odbędzie się dnia 05.03.2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo, przy ul. Klonowej 2. 

Zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu.

Doradca Gminy - Iwona Szajda

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza na szkolenie gminne pt.: "Technologia uprawy roślin bobowatych (motylkowatych grubo- i drobnonasiennych), ich rola gospodarcza i znaczenie w płodozmianie". Szkolenie odbędzie się dnia 25.02.2015 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo, przy ul. Klonowej 2. 

Zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu.

Doradca Gminy - Iwona Szajda

Rozpoczęła się akcja wymiarowa w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 2015 rok.

W dniu 2 lutego na sali sesyjnej urzędu gminy w Jonkowie odbyło sie spotkanie podsumowujące kadencję 2011-2015 sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. Na ręce sołtysów przekazane zostały pamiątkowe dyplomy dla nich i rad sołeckich za pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności. W trakcie spotkania ustalony został harmonogram zebrań wiejskich na których mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2015-2019. 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 29.01.2015 r. w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich.  Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 09:00 - 13:00.