Dziś jest , r.
giweather joomla module

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności: organizacje pozarządowe, radnych, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne związane z koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności: organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki”. Konsultacje związane są z koniecznością opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020.

Z uwagi na liczne przypadki wydobycia kopalin, zwłaszcza piasku i żwiru przez właścicieli gruntów lub osoby uprawnione do władania gruntami bez spełnienia wymagań formalno-prawnych, informujemy, że wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów na potrzeby własne osoby fizycznej z nieruchomości stanowiącej jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym jest możliwe:

Informujemy, że rozpoczęła się VIII edycja konkursu gminnego "Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś". Zachęcamy do udziału wszystkie sołectwa Gminy Jonkowo oraz posesje indywidualne. Zgłoszenia sołectw oraz posesji prosimy kierować do Sekretariatu Urzędu Gminy w Jonkowie w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2015 r.

Uwaga Petenci, informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) z powodu udziału pracowników w szkoleniu WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego) będą czynne w godz. od 7:00 do 9:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.