Dziś jest , r.
giweather joomla module

Państwowa Komisja Wyborcza zachęca do udziału w tegorocznych wyborach do parlamentu. W tym celu przygotowano specjalną kampanię informacyjną dla obywateli, w której wyjaśniono, jak prawidłowo oddać swój głos 25 października 2015 r.

W środę 23 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowy z Lokalnymi Grupami Działania na wsparcie obszarów wiejskich w naszym województwie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jonkowo z dnia 21 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. uruchomiona zostanie całodobowa, bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych. Dzwoniąc pod numer 800 165 320 osoby takie będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna, etc, rolnik powinien poinformować, właściwy terytorialnie urząd gminy poprzez złożenie pisemnego wniosku, na załączonym formularzu, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności: organizacje pozarządowe, radnych, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne związane z koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.