Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie komisji na dzień24 lutego 2020 roku na godzinę 8:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Ponowne zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 78, pow. 400 m², obręb Stękiny.
 4. Ponowne zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży działki nr 92/2 o pow. 2777 m² obręb Stękiny.
 5. Zaopiniowanie podania w sprawie podjęcia czynności dążących do usunięcia zalegającej wody opadowej na drodze Różanej w Jonkowie.
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 82, pow. 1400 m² obręb Porbady.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako część działek o nr 5 i 4/6 obrębu Jonkowo o powierzchni 70m ², na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat.
 8. Zaopiniowanie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020”.
 9. Ponowne nadanie biegu sprawy budowy chodnika łączącego ulicę Ogrodowa z ulicą ks. Jana Hanowskiego.
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamkniecie posiedzenia.