Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, serdecznie zaprasza na Posiedzenie Komisji na dzień 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 15:40 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Ponowne rozpatrzenie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jonkowo.
  4. Rozpatrzenie wniosku Koła Gospodyń Wiejskich w Łomach w sprawie dostępu do świetlicy wiejskiej w Łomach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie posiedzenia.