Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 30 stycznia 2020 roku (czwartek) na godzinę 11:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. (dot. porozumienia z Gminą Olsztyn)
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. (dot. porozumienia z Gminą Purda) 
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo. 
  6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku.
  7. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych. 
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie posiedzenia.