Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji, Budżetowej Bożena Łochajewska, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  6. Zaopiniowanie wniosków Radnych Gminy Jonkowo o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Jonkowo na 2020 rok.
  7. Zaopiniowanie pisma Starosty Olsztyńskiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.