Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora ds. budżetu - w wymiarze pełnego etatu.

Zakres obowiązków, wymagania oraz lista dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo.

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo za inspektora  ds. budżetu” w terminie do 21.10.2019 r. do godziny 16:00.