Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 23 października 2019 roku na godzinę 8.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie pisma w spawie zmiany prawa miejscowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi.
 4. Ponowne zaopiniowanie podania w sprawie braku drogi dojazdowej do posesji.
 5. Zaopiniowanie podania Mieszkańców kolonii Szałstry w sprawie nieprawidłowego użytkowania wiaduktu nad torami kolejowymi.
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie zalewania pól uprawnych oraz posesji w miejscowości Gutkowo.
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo w zamian za zaległości podatkowe z tytułu opłat stanowiących dochody budżetu Gminy.
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Gutkowo.
 10. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniach: 20 sierpnia oraz 26 września br.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia