Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Arkadiusz Przewłocki zwołuje posiedzenie komisji na dzień 16 października 2019 roku (środa) o godzinie 15.40, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Otwarcie posiedzenia.

  1. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za zasadną.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną.
  4. Ponowne zaopiniowanie skargi na działanie organu wykonawczego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.