Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 15.07.2019 na godzinę 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania dotyczącego podjęcia działań zmierzających do naprawy drogi gminnej przy ulicy Koralowej w Jonkowie.
 4. Zaopiniowanie podania dotyczącego planu budowy marketu „Dino” przy ulicy Olsztyńskiej w Jonkowie.
 5. Zaopiniowanie podania Mieszkańców przy ulicy Spacerowej w sprawie postawienia znaku zakazu postoju.
 6. Zaopiniowanie dwóch podań: Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgajtach oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Węgajty, dotyczących użyczenia budynku OSP Węgajty na rzecz straży lub sołectwa.
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
 8. Dyskusja Komisji Gospodarki oraz Mieszkańców Gminy Jonkowo na temat modernizacji dróg w Gminie Jonkowo z zaproszonymi gośćmi m.in.: Starostą Powiatu Olsztyńskiego, Pełnomocnikiem Starosty do spraw Inwestycji, Dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej oraz Inżynierem Budowy i Kierownikiem Budowy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów  z Mińska Mazowieckiego. Zainteresowanych Mieszkańców powyższym tematem zapraszamy do dyskusji na godzinę 14.00.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 27 czerwca 2019 roku.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamkniecie posiedzenia.