Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 13 maja 2019 (poniedziałek) na godzinę 8.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania dotyczącego wydzielenia części działki, oraz sprzedania jej na poprawę warunków zagospodarowania.
 4. Zaopiniowanie podania dotyczącego sprzedaży działki w obrębie Godki.
 5. Zaopiniowanie pisma dotyczącego podjęcia działań w zakresie pogłębienia i odtworzenia rowu w miejscowości Gamerki Wielkie.
 6. Zaopiniowanie pisma dotyczącego wydzielenia pomieszczenia socjalnego, przy świetlicy w Warkałach.
 7. Zaopiniowanie podania dotyczącego uregulowania granic drogi gminnej o nr 116, obręb Giedajty.
 8. Zaopiniowanie pisma Sołectwa Gutkowo dotyczącego sprzeciwu wybudowania stacji bazowej telefonii komórkowej.
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienie do opracowania planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienie do opracowania planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
 12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienie do opracowania planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienie do opracowania planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 14. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 15. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2019 roku”
 16. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kajny.
 17. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały.
 18. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.