Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wspólnie zmieniajmy jakość otaczającego nas powietrza – takie przesłanie niesie ze sobą kampania edukacyjna „TworzyMY atmosferę” zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

Zapraszamy do uczestnictwa w Warmińsko-Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się 20 września 2015 r. w olsztyneckim skansenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w wodzie jeziora Giłwa w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach Rentyny oraz Woryty wystąpił zakwit sinic, stanowiący zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieli.

Akcja Sprawdź Paragon - nie daj się oszukać. Nie każdy kwitek jest paragonem.

Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" (FZO) informuje, że od 10 do 31 sierpnia 2015 r. można będzie składać wnioski o przyznanie środków pomocowych w ramach programu stypendialnego naszej fundacji, działającej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Beneficjentami stypendiów mogą zostać absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać określone warunki.