Dziś jest , r.
giweather joomla module

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP).

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego".

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie ogłasza nabór  na  zimowiska w okresie ferii zimowych  dla dzieci  rolników i nie tylko w wieku 8 -16  lat w miejscowości Biały Dunajec w ośrodku „Danuta”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczących okresowych kontroli stanu technicznego budowli, instalacji gazowych, przewodów kominowych, obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwaniu sopli, brył i nawisów śnieżnych.