Dziś jest , r.
giweather joomla module

Dnia 03.06.2020 r. wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko, podpisał umowę, z Panem Andrzejem Grochowskim prowadzącym firmę SL COMPUTER, której przedmiotem był zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli trzech szkół podstawowych gminy Jonkowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Otrzymany sprzęt w kolejnych dniach zostanie oznaczony symbolami projektu i przekazany dyrektorom szkół.

W ramach programu zakupione zostały laptopy, oprogramowanie, zestawy słuchawkowe, routery, dostęp do internetu, które w efekcie końcowym trafią do uczniów i nauczycieli celem realizacji zdanego nauczania.

20200525 01

GALERIA ZDJĘĆ >>

Zapytanie ofertowe i parametry sprzętu

Wybór oferty

Parametry sprzętu