Dziś jest , r.
giweather joomla module

Szanowni mieszkańcy wsi Warkały, zapraszam w dniu 08 września 2019 r. o godzinie 16:00 do świetlicy na zebranie wiejskie.

I termin godz. 16:00

II termin godz. 16:15

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powitanie uczestników zebrania.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  5. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
  6. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu sołeckiego wsi Warkały za 2019 r.
  7. Wskazanie lokalizacji zamontowania trzech lamp solarnych.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

Sołtys, Jan Aleksandrowicz.