Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zebranie wiejskie

Zapraszamy mieszkańców Warkał na Zebranie Wiejskie dnia 15.04.2018 

I termin 17:00

II termin 17:15

Harmonogram zebrania

1.Stwierdzenie prawomocności  zebrania

2.Powitanie mieszkańców i p.Wójta

3.Wybór protokulanta zebrania

4.Podjęcie uchwały w sprawie nowego Statutu Sołectwa Warkał i Regulaminu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zgodnie z uchwałą nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30.08.2016

5.Przedstawienie planu prac porządkowych oraz imprez 

6.Zapytania do p.Wójta

7.Wolne wnioski

8.Zakończenie zebrania

 

                                Sołtys