Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 09.04.2015 odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Jonkowa, w którym uczestniczył wójt gminy Jonkowo, Pan Wojciech Giecko, oraz Panowie Jacek Olszewski i Adam Penger.

Głównym powodem spotkania było omówienie organizacji "Majówki" oraz ustalenie nowego terminu imprezy (30.05.2015- zbieżność terminu z Pierwszą Komunią w miejscowym Kościele). Rada Sołecka podjęła decyzję o przeniesienie imprezy na dzień 23.05.2015. Ponadto zaproponowano, aby imprezę majową połączyć ze zbliżającym się Dniem Dziecka i w związku z tym zaproponowano więcej atrakcji dla dzieci. Ostatecznie ustalono następujący plan imprezy:

  • konkursy i zabawy - od godz.16.00
  • dyskoteka dla dzieci - 17.30 - 19.00
  • dodatkowe atrakcje tj.dmuchane zjeżdżalnie,zamki itp.
  • zabawa dla dorosłych - 20.00 - 1.00.          

          W sprawach różnych obecny na spotkaniu pan Wójt przedstawił i omówił plan naprawy chodnika przy ul. Lipowej. Według planu odcinek od Domu Strażaka do ul. Różanej ma być remontowany, następnie przejście na drugą stronę ulicy i odcinek do firmy FLEX-graf ma  być nowo budowany.

         Rada sołecka podjęła również decyzję o dofinansowaniu kwotą 5.000 zakupu nowych zabawek na plac zabaw dla dzieci w parku przy Urzędzie Gminy. Całkowity koszt wynosi 10.000 i drugą część pokrywa UG Jonkowo. Mieszkańcy również mają wpływ na wybór tychże sprzętów i w związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety na stronie UG.

Ustalono również termin Zebrania Wiejskiego na dzień 17.05. 2015, rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00.