Sylwetki postaci, herb, napis Rada Gminy Jonkowo

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy o obradach XXVIII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 16 grudnia 2020 roku  o godzinie 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Sylwetka mężczyzny wskazującego herb gminy.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 16 grudnia 2020 roku  o godzinie 7.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Napis rada gminy Jonkowo. Herb, stojące postaci i mozaika z sześciokątów.

Informujemy o obradach XXVII, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Napis komisja gospodarki. W tle wykresy i strzałki.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie. W trakcie posiedzenia Komisji odbędzie się wyjazd w teren w celu dokonania wizji lokalnej.