Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, informuje o posiedzeniu członków komisji w dniu 5.05.2021 r. (środa), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:30.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu na 2020mr.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.