Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, informuje o posiedzeniu członków komisji w dniu 10.05.2021 roku (poniedziałek) o  godzinie 15.45, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie dodania przepisów do uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.