Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 12 kwietnia 2021 roku (poniedziałek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. Początek posiedzenia - godzina  8:15.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.