, г.
giweather joomla module

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie informuje o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach informuje, że w związku z otrzymaniem wspracia finansowego ze strony Warminskiego Związku Gmin w kwocie 15 tysięcy złotych na akcję sterylizacji oraz kastracji, od 5 października 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia od chętnych na skorzystanie z tej akcji - akcja trwa do wyczerpania środków.

Ważne !!!  Akcja skierowana jest do społecznych opiekunów wolnożyjących kotów, osób, które przygarnęły bezdomne koty i nie posiadają środków na wykonanie zabiegu. Akcja skierowana jest również do właścicieli suk oraz psów, których sytuacja finansowa nie pozwala na wykonanie zabiegu - przede wszystkim z miejsc, gdzie dochodzi do niekontrolowanego rozmnażania.

Osoba do kontatu: Monika Kulesza 534204420

Informujemy, że na terenie Gminy Jonkowo zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych zorganizowana przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie. 

Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, iż w związku z możliwością pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, na terenie Gminy Jonkowo. prowadzona będzie inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Drodzy mieszkańcy, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/27/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Jonkowo od dnia 01.03.2019r.  na terenie naszej gminy zmieniony został system segregacji odpadów z „gniazdowego” na „u źródła”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.