, г.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 21 listopada 2019 roku (czwartek) na godzinę 7.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Jonkowie.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Jonkowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  5. Omówienie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
  6. Zaopiniowanie pisma w sprawie pokrycia kosztów remontu gabinetu ginekologicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera w Jonkowie.
  7. Zaopiniowanie pisma w sprawie wynajęcia lokalu (dawna apteka) przy ulicy Lipowej 11.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie posiedzenia